Aktuality

Aktuálna verzia softwéru

Aktuálna verzia softwéru pre spracovanie kupónov emisie 2013/2014 má označenie 3.2.184 (2.1.2015). Aktualizáciu nájdete v Zákazníckej sekcii.
2. 1. 2015
viac

Kontakt

  • +420 577 343 688
  • info@camo.cz

Čítačka stravných lístkov

Čítačka stravných lístkov je zariadenie, ktoré v sebe združuje počítací stroj tiketov, lístkov alebo bankoviek a rýchly snímač čiarového kódu. Toto zariadenie slúži na rýchle načítanie čiarového kódu umiestneného na jednotlivých stravných lístkoch rôznych stravenkových spoločností ( v praxi sa používa pre načítanie stravných lístkov spoločností Le Cheque Déjeuner , Edenred , Sodexo , DOXX , Vaša Slovensko ). Po načítaní dávky stravných lístkov sa v aplikačnom software vyhodnotí čiarové kódy do tzv " kontrolnej súpisky ". Tá obsahuje súčty načítaných stravných lístkov v jednotlivých nominálnych hodnotách zotriedených po jednotlivých spoločnostiach. Okrem súboru s kontrolnou súpiskou je na záver vytvorený ešte ďalší súbor, ktorý obsahuje kódy všetkých načítaných stravných lístkov. Tento súbor je možné ďalej spracovávať vo vlastnej externej aplikácii.

Zariadenie je kompaktné , mobilné a k počítaču sa pripája pomocou sériového rozhrania RS232 ( COM1 alebo COM2 ) , príp . pomocou prevodníka RS232/USB. Čítačka GMS-1000K je vo výrobe kalibrovaná pre rýchlosť načítania 1000 stravných lístkov / minútu.

Pri neprečítaní poškodeného čiarového kódu na stravnom lístku, alebo v prípade chybne vyhodnoteného kódu sa čítačka zastaví a obsluha môže vädný stravný lístok vybrať zo stohovača. Pracovisko je možné doplniť ešte ručnou čítačkou čiarového kódu, ktorá je pripojená cez klávesnicový vstup počítača. Potom tieto poškodené neprečítané stravné lístky je možné do aplikácie načítať ručným spôsobom, prípadne zadať číselný kód z klávesnice.

Čítačka vykonáva kontrolu výšky ( kratšieho rozmeru ) a hrúbky stravného lístku. Spoľahlivo nájde medzi stravnými lístkami kus, ktorý sa líši výškou od prvého vloženého stravného lístku .

Ďalšie použitie čítačky môže byť pri počítaní bankoviek. V obslužnom software sa pomocou ikony vypne funkcia čítania čiarového kódu a čítačka môže pracovať v režime počítania bankoviek.